பலா பட்டறை: நிகழ்வுகளின் அன்னியம்...

நிகழ்வுகளின் அன்னியம்...

பின்கழுத்தின் வெம்மையினில்

எண்ணிரெண்டு த்வாரங்களின்

வெப்பக்காற்றுபொறித்து சிவந்திருந்த

முக்கோண தின்பண்டம்மூக்கொழுகி வளையத்தில்

உடல் நுழைக்கும்

சாகச யாசக சிறுமிதொடர் வண்டிப்பயணத்தில்

எட்டுத்திக்கும் ஏதேதோ

சப்தங்கள்என இவை

எதுவும் அந்நியமாய்

உணரும் எனக்குஆயிரம் காத தூரம்

போன உன் நினைவு

எப்போதும் அருகில் நிற்கும்..

- பலா பட்டறைகீற்று வில் வெளிவந்த எனது கவிதை. 
.

22 comments: