நம் அன்றாட வாழ்வில் கணினிப் பயன்பாடு அவசியமாகிவிட்டது. காய்கறி கணக்கு முதல் வங்கி கணக்கு வரை அனைத்தையும் சேமிக்க பராமரிக்க செய்யும் அளவிற்கு கணினி நம் வாழ்வின் அங்கமாகிவிட்டது. நாம் சாதாரணமாக உபயோகப்படுத்தும் கனிணியில் பல வசதிகள் நமக்கு தெரியாமலே பயன்படுத்தாமல் உள்ளோம். ஏதோ எனக்கு தெரிந்தவற்றை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இவ்வலைப்பூ உதவும் என நினைக்கிறேன்.

பார்க்கலாம்...