பலா பட்டறை: நேசத்தின் பொழுதுகளில்..

நேசத்தின் பொழுதுகளில்..


ழுத்துக்களாலான நட்புகளின்
முகம் பார்த்தலின் மிச்சமாய்
அவரவர் கழட்டிப் போட்ட சட்டைகளில்
அனைவரின் வாசமும்..

--

நிறைகுடங்கள் தளும்புவதை
நிரூபிக்கின்றன
சற்று முன் நிறைந்திருந்த
காலிக் கோப்பைகள்..

--

ன் விரலிலிருந்து வழியும் 
ரத்தம் பாதிவெட்டுண்ட
ஆப்பிளின் மேலே
உணர்த்தியது
பழத்தின் வலியை

--

யர்த்திய கொள்ளி
வெறுப்பைத் தந்தது
காலடியில் தாழ்த்தியும் 
நிமிர்ந்தேதான் எரிகிறது.

--

து ஆயிற்று குரங்கிலிருந்து நிமிர்ந்து
செவ்வாயில் எல்லைக் கோடு கிழிக்க
அளவெடுப்பது வரைக்கும்..
இப்பொழுதுதான் பாலே குடிக்கின்றன 
கடவுள் சிலைகள்..
.

70 comments: