பலா பட்டறை: முடிவற்ற..

முடிவற்ற..இன்றைக்கு முன் இறந்துபோன
ஏழு நாட்களின் தாக்கத்தில்
இன்றைய நாளும் இறப்பதறியாது
வாழ்வது பற்றிய குறிக்கோள்கள் மீது
கேள்விகள் எழுந்தது..

எல்லா முனைப்புகளும் முடிவினை நோக்கியே
என்ற சிந்தனையில் இலக்குகளில்லா வாழ்வின்
சூட்சுமங்களில் இறக்கப்போகும் முன்னேற்பாடுகளை
எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன்..


-----

இதுவரை பறவைக்கும், குஞ்சுக்கும்
வீடாயிருந்த கூடு, அடித்த புயலில்
ஏதுமற்ற வெளியை, குடிவைத்து
சிதிலங்களின் சின்னமாய் சிக்கல் பின்னல்களில்
ஊடாக, கூடாகவே சரிந்து கிடக்கிறது..

-----

விழிப்பினைத் தள்ளிப்போட்ட
உறக்கத்தின் முடிவில்
பெற்றவர்கள், பெற்றவைகள்
பறவைகள், தொலைக்காட்சி,
செல்பேசி, வாகனம் மற்றும்
வயிற்றினுள் பசியின் உறுமல் என
சேதி சொல்லும் ஒவ்வொரு
ஒலிக்குமான அர்த்தங்கள்
தேவைகளின் மொழிகளாய்

விழிகளைத் திறக்கவைத்து
ஓடச்சொல்கிறது
இருப்பின் வேட்டைக்காய்...

21 comments: