பலா பட்டறை: மோதல்..

மோதல்..

மனங்களை முன்னிருத்தி..

கடவுள் விற்றான்
காதல் விற்றான்

மனிதம் விற்றான்
இயற்கையை விற்றான்

அகந்தை விற்றான்
அழிவை விற்றான்

ஆறறிவென்றே கூவிக்கூவி
அனைத்துயிர்க்கும் ஏழரையானான்

கடவுள் உண்டு என்றான்
கடவுள் இல்லை என்றான்

கருப்புச்சட்டை இரண்டுக்கும் போட்டு
இருட்டுக்கடை அல்வா விற்றான்

கடைசியாக

உரிமைகள் விற்று
அடிமைகள் ஆகி
குரெலெழுப்பாது குப்புறக்கிடக்க
தண்ணீரில்லாக்காட்டிலும்
டாஸ்மாக் பெற்றான்...!


எதிரெதிரெதிர்ரெதிர்..!!

(யாஹூஹூஹூஹூ :)))


.

28 comments: