பலா பட்டறை: நான் வரைந்த சில படங்கள்..

நான் வரைந்த சில படங்கள்..


1990 களில் நான் வரைந்த சில படங்கள். பல படங்கள் ஆனந்த விகடனில் திரு.மணியம் செல்வன் அவர்கள் வரைந்தவை. இவை எல்லாமே புத்தகத்தைப் பார்த்து கருப்பு நிற ரெனோல்ட்ஸ் பேனா கொண்டு வரைந்தேன். இப்பொழுதும் எனக்குப் பிடித்த ஓவியர் ம.செ தான். :))

நன்றி!

:))

.

63 comments: