பலா பட்டறை: டச் (குட் & பேட், ஆல் இன்குலூசிவ்)

டச் (குட் & பேட், ஆல் இன்குலூசிவ்)


யிர்ப்பித்தே வருகிறது ஸ்பரிசங்கள்
சிலிர்ப்பு மட்டுமே தீர்மானிக்கும்
ஸ்பரிசத்தின் மொழி
சொல்லும் வார்த்தைகளற்ற
உணர்ச்சிக் குவியல்

யிரில்லாத உடைகளும்
சித்திரவதை செய்திருக்கிறது
கூட்டத்தினூடே எல்லா ஸ்பரிசமும்
நிறம் பிரிக்கும்வரை

வேட்கைக்கான நடுக்கங்களுடன்
ஆயத்த ஸ்பரிசங்கள் தேடி
உணர்ச்சிகளை திரியாய் உருட்டி
ஸ்பரிசக்குச்சி கொண்டு தீப்பிடித்து
வெந்து, தணியாமல் கனன்று
கடக்கும் காற்றில் சாம்பல்
உடல் நடுங்குகிறது...

ங்குகள் ஒளிர்ந்ததில் மக்கிப்போனது.
மாய உயிர்ச் சுழலின் தந்திரம்,
வட்டத்தின் தொடர் பயணம்,
நீந்தித் தீண்டித் தொடர்ந்துகொண்டே
முடிந்து, தீர்ந்து, முடியவிருக்கும் தருணத்தில்
இச்சுவர்களின் வண்ணம் விலகவாரம்பிக்கிறது.

னித் தவங்கள் தேவைப்படலாம்,
உணர்வுகளைக் குத்தும் பரிட்சைகளும்
வேட்கையின் கணங்கள் மீது சயனத்தின் வரம்
நினைவுகளில் ஸ்பரிசங்களை மீட்க முடியவில்லை
தொடர் சயனத்தின் அழுத்தங்கள் கொப்புளித்து வரலாம்

லியில்லா ரணத்தின் வீச்சங்கள்
ஸ்பரிசங்களுக்கு அருவெறுப்புத் தரக்கூடும்.
ஒரே போல்தான் உடல் நடுங்குகிறது
தளர்ச்சி மட்டுமே ஏளனம் செய்கிறது இருப்பை..


.

20 comments: