பலா பட்டறை: சின்ன சின்ன கவிதைகள் ..

சின்ன சின்ன கவிதைகள் ..

காதலுக்கானதாய் 
ரோஜா இருப்பதில் 
வியப்பில்லை 
சரி என்றால் பூ உனக்கு 
வேண்டாம் என்றால் முள் எனக்கு ..

-------

வரம் கிடைக்குமா?
என்று தெரியாமல்  
பகுத்தறிவே 
தடுமாறும். 
இல்லாத கடவுளுக்கும், காதலுக்கும் 
பூ கொண்டு போவதை.. 

--------

ஏனோ காதல் தின 
சிகப்பு இருதய 
பலூன்களும், 
ரோஜாக்களும் தன் 
வடிவத்தை இழந்து விடுகின்றன 
மற்ற தினங்களைப் போலவே! 
இலவு காத்த கிளிக்கதை 
இன்னும் முடியவில்லை... 


Happy Valentines Day ..::))

39 comments: