பலா பட்டறை: ஸ்வாமி ஓம்கார், சென்னை பதிவர் சத்சங்கம்..

ஸ்வாமி ஓம்கார், சென்னை பதிவர் சத்சங்கம்..

ஸ்வாமி ஓம்கார் சென்னை வந்திருந்தார் நேற்று மாலை ஒரு பதிவர்கள் சத்சங்கம் நடந்தது நானும் பிரபல பதிவர்களும் கடற்கரை மணலில் உட்கார்ந்து சுமார் 2 மணி நேரம் ஸ்வாமி ஓம்காருடன் அளவளாவிக்கொண்டிருந்தோம். 3 பதிவுலக வாசகர்கள் (!?) வந்திருந்தது மிகவும் ஆச்சரியத்தை குடுத்தது. மேலதிக விவரங்கள் எறும்பு ராஜகோபால், கேபிள் சங்கர், ஜெட்லிசங்கர் வெளியிடுவார்கள். (பட்ங்கள் போட்டிருக்கலாமே, வேஸ்ட் நீங்க என்று என்னை கடிந்து கொண்ட நண்பர்களுக்காக வெறும் பட்ங்கள் மட்டும்..:))பகுதி - இரண்டு..

10 comments: